Rundvisning

Du er velkommen til at besøge os, når du er blevet tilbudt en bolig.

Sommerfest i haven.

Er du blevet tilbudt en bolig på Egebjerg fra Visitationen, har du mulighed for at få en rundvisning på Egebjerg. Kontakt os på telefon 39 98 83 70 for at aftale fremvisningen, der foregår i dagtimerne på hverdage.

Under rundvisning orienterer vi dig om lejlighedstyper, fællesfaciliteter, aktiviteter og servicetilbud.

Vi informerer også om, hvordan vi arbejder aktiverende og sundhedsfremmende, så den enkelte støttes til at deltage så meget som muligt i dagligdagen.

Det er vigtigt, at kommende beboere og deres pårørende får et realistisk billede af den ramme, som et plejehjem kan danne for deres livsførelse.