Velkommen til Egebjerg

Et plejehjem for mennesker, som er psykisk skrøbelige og/eller har en demenslidelse, og hvor vi værdsætter mangfoldighed og fællesskab.

Haven med blomstrende kirsebærtræer og krager.

Velkommen til dig og dine pårørende på Egebjerg. Vi glæder os til at være sammen med dig og skabe et meningsfuldt liv med aktiviteter og nærvær.

Vi ønsker at skabe et godt samarbejde med dig og dine pårørende, og derfor er du altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har spørgsmål eller ønsker flere informationer.

Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger til kommende beboere, nuværende beboere, pårørende, frivillige og jobsøgende.

Beboerne

Egebjerg plejeboliger huser mennesker med forskellige behov. Det er mennesker med overvejende aldersbetingede fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og de fleste er udfordret af psykisk skrøbelighed og/eller en demenslidelse. Desuden bor her mennesker med et kontrolleret alkoholforbrug eller et aktivt alkoholmisbrug.

På 1. sal bor mennesker, som er psykisk skrøbelige, mennesker med aldersbetinget fysisk funktionsnedsættelse, mennesker med lettere demenssygdomme og en mindre gruppe, seks mennesker, med et aktivt alkoholmisbrug.

På 2. sal bor mennesker, som er psykisk skrøbelige, mennesker med aldersbetinget fysisk funktionsnedsættelse, mennesker med lettere demenssygdomme og en gruppe med et kontrolleret alkoholforbrug.

På 3. sal bor mennesker med svære demenssygdomme – flere med udad-reagerende demenssygdomme – og mange med psykisk skrøbelighed.

Der er tilknyttet en plejehjemslæge, der kan henvise til en psykiater, som vi samarbejder med.