Tilsyn

Pleje & Sundhed Myndighed udfører tilsyn på Egebjerg.

Tilsynsrapport bliver udfyldt

Det er lovpligtigt for Gentofte Kommune at lave mindst et uanmeldt tilsyn i alle plejeboliger årligt. Dette skal sikre, at kvaliteten af plejeboligerne opfylder de krav, som kommunen har stillet.

I Gentofte Kommune foretages der også årligt et anmeldt tilsyn, der foregår som et dialogmøde mellem plejeboligens beboer- og pårørenderåd, på Egebjerg kaldet husrådet, og Pleje & Sundhed Myndighed.

Disse tilsynsrapporter er tilgængelige hos forstanderen. Du kan også skrive til plejeogsundhed@gentofte.dk, hvis du vil have en tilsynsrapport tilsendt som pdf.

Læs mere om tilsyn på Gentofte Kommunes hjemmeside, følg linket øverst på siden.