Husets medarbejdere

Egebjergs medarbejdere har forskellige kompetencer og uddannelser.

Medarbejdere vander haven.

På hver afdeling er ansat en afdelingssygeplejerske, plejepersonale samt køkken-/rengøringsassistenter. De fastansatte medarbejdere i plejen er for langt hovedpartens vedkommende social- og sundhedsassistenter. Herudover er der ansat medarbejdere til at varetage driften af bygningen.

Vi arbejder i teams med fokus på faglighed og kompetence. Hvert team har en koordinator, der fungerer som tovholder i teamets opgaveløsning.

I aften- og nattimerne og på søn- og helligdage vil der altid være en ansvarshavende i huset, som medarbejderne samarbejder med.

Endvidere samarbejder vi med døgnplejens vagtcentral og med akutteamet for Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Personalet bliver løbende videreuddannet inden for fx psykiatri, demens, palliativ pleje samt kost og ernæring.

I vores MED-gruppe vedtager vi husets personalepolitikker for fx rygning, pauser, brug af mobiltelefon og så videre.