Egebjergs historie

Egebjerg er opført i 1972, men stedets historie går tilbage til bronzealderen.

Stolpegården.

Fra Stolpegården, det tidligere fattighjem i Vangede.

I 1972 bliver afdelingerne Svanebo, Stærebo, Mågebo og Ternebo taget i brug.

I 2004 begynder byggeriet af Lærkebo, der bliver til det nuværende Egebjerg 3. sal med plads til 19 beboere i store boliger og lyse fællesarealer. Etagen bliver bygget oven på de eksisterende bygninger, og de underliggende etager bliver udvidet med en glasstue – en stor forbedring for både beboere og medarbejdere.

I 2010 begynder – som en del af moderniseringsplanen for Gentofte Plejeboliger – en gennemgående renovering af Egebjerg. Denne er færdig i sommeren 2013, hvor Kridthuset, som siden 1975 har været beliggende i Nivå, flytter ind i halvdelen af de renoverede bygninger samt midlertidigt i det gamle Drosselbo (et nedlagt fattighjem (Stolpegården), som stammer fra slutningen af 1800-tallet med senere tilbygninger). Hermed kan Kridthuset Nivås beboere tilbydes nyrenoverede og tidssvarende boliger inden for kommunens grænser.

I april 2014 flytter de oprindelige beboere på Egebjerg til det nyopførte Jægersborghave, og det gamle Kridthuset Nivå overtager hele det renoverede bygningskompleks med i alt 70 boliger.

Gravhøjene

De to gravhøje i Egebjergs have stammer fra bronzealderen. Den største og mest velbevarede hedder Stolpehøjen. Den hed oprindeligt Snephøj; betydningen af navnet er ukendt. Den mindre høj har i dag ikke noget navn.

Gravhøjene er særdeles synlige fra Stolpegårdsvej.

De første 25 år

Da Egebjerg havde 25-års jubilæum, blev der udgivet et jubilæumsskrift. Læs det i linket øverst på siden.