Om os

Vores kerneopgave er at understøtte et meningsfuldt og værdigt liv for beboerne.

Sammenhold.

Målet for vores arbejde er at skabe rammen for et meningsfuldt liv for beboere, pårørende og medarbejdere i en rummelig og mangfoldig hverdag, hvor Egebjergs værdigrundlag udmøntes i handling.

Skulle du som beboer eller pårørende opleve det modsatte, vil vi gerne i dialog med dig om dette, da vi altid er åbne over for andre måder at opfatte tingene på.

Ledetrådene i vores værdigrundlag er ’åben dialog’, ’næstekærlighed’ og ’mangfoldighed’.

Åben dialog er en samtale mellem to eller flere. En kommunikation mellem mennesker, der anerkender og lytter til hinandens synspunkter.

Næstekærlighed tager for os, uanset religion og etnicitet, sit udspring i det ansvar, vi har for hinanden og den omsorg, vi udviser for hinanden som mennesker. Det, der betyder noget, er at møde mennesker dér, hvor de er. Det er det, der giver mening og værdi i den fælles dagligdag, uanset hvordan du er knyttet til Egebjerg.

Mangfoldighed betyder, at alle mennesker er unikke og værdifulde. Vi ser forskellighed som en styrke og respekterer hinanden, uanset forudsætninger og resurser.

Vores værdier betyder også, at vi ønsker, at du her på Egebjerg fortsat kan leve i overensstemmelse med din livsform, ønsker og ydeevne. Vi vil – med respekt for dit ansvar for egen situation – yde støtte ud fra dine aktuelle behov og mål.