Mad og måltider

Egebjerg får leveret mad fra Det Danske Madhus.

Påskefrokost.

Vi laver en hel del af maden selv, for på den måde kommer der også til at dufte af mad i huset, og det skaber en hjemlig atmosfære.

Egebjerg følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kost. Vi følger hver enkelt beboers ernæringstilstand nøje, da ernæringstilstanden har stor indflydelse på livskvaliteten.

Måltiderne sammensætter vi individuelt i afdelingerne efter beboernes ønsker.

Vi opfordrer til, at du spiser sammen med de andre beboere i spisestuen med henblik på socialt samvær.

Som udgangspunkt spiser vi cirka på disse tidspunkter, men det kan også aftales individuelt:

Morgenmad:               kl. 8-10
Frokost:                      kl. 12.00
Eftermiddagskaffe:     kl. 14.00
Aftensmad:                 kl. 18.00
Aftenkaffe:                  kl. 20.00

Tager du på ferie, skal vi have besked fem hverdage før, så vi kan afbestille maden, så du ikke skal betale for den, mens du er på ferie.

Gæster

Du kan – efter aftale med personalet og mod betaling – invitere dine gæster til spisning i egen bolig.

Både bestilling og afbestilling af mad skal ske med fem hverdages varsel. Kontakt medarbejderne på afdelingen, hvis du ønsker dette.