Aktiv hverdag

Når du er aktiv, øger du din livskvalitet og sundhed.

På tur med frokost.

På tur ud i det fri

Gentofte Kommunes indsatsområde 'Træn dig Fri' betyder, at kommunen tilbyder træning og rehabilitering til borgere, der ikke længere har så let ved at klare de daglige gøremål selv.

Målet er, at borgerne genvinder eller fastholder deres fysiske funktionsniveau bedst muligt.

På Egebjerg tænker vi Træn dig Fri – altså træning og rehabilitering – ind i dagligdagen med fokus på dine interesser og aktiviteter, der giver dig glæde, både mentalt og fysisk.

Aktiviteter til hverdag og fest

I løbet af ugen er der forskellige aktiviteter på Egebjerg, som du kan deltage i, herunder:

  • gåture
  • gymnastik
  • spil
  • højtlæsning af bøger og aviser
  • sang og musik enkeltvis og i grupper
  • køretur med vores bus
  • hjælp til håndarbejde.

Herudover arrangerer vi udflugter – blandt andet i vores bus – og særlige årstidsbestemte fester samt arrangementer i forbindelse med højtiderne såsom julefrokost og påskefrokost.

Dine pårørende bliver inviteret til juletræsfest, afdelingsmøder for beboere og pårørende samt til sammenkomster, hvor vi spiser sammen.

Motionsredskaber

På reposen på 2. sal er der træningsredskaber, som alle er velkomne er benytte.

Værkstedet

Her kan du kan bruge materialerne til kreativ udfoldelse, hvis du er tilmeldt ’klubaktiviteter’. Vi indkøber også særlige spil, fx bordfodbold og bordtennisbord ud fra denne konto. Endvidere køber vi en fødselsdagsgave og en julegave til beboere, som er tilsluttet ’klubaktiviteter’.

Caféen

De fleste mandage har vi café i salen, hvor der er kaffe, kage eller noget andet lækkert til billige penge. Nogle gange har vi en musiker på besøg. Pårørende er meget velkomne.

Gudstjeneste

Vi afholder gudstjeneste den første tirsdag i hver måned. Tidspunkt for gudstjenesten og den pågældende præst finder du i vores husavis, Ege-Nyt.